Chính sách đổi trả sản phẩm của Vanice

Áp dụng cho sản phẩm của Vanice, không áp dụng cho dịch vụ in gia công các sản phẩm của khách hàng.

Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất

 • Lỗi được bảo hành
 • Hình in bị nứt, bể
 • Mực in bị bay màu
 • Hình in khác với QC (nếu có)

Cách thức bảo hành

 • Vanice sẽ nhận lại hàng và tiến hành sửa lại sản phẩm.
 • Nếu sản phẩm không thể sửa, Vanice sẽ sản xuất lại sản phẩm mới. Thời gian sửa hoặc sản xuất mới sẽ được báo trước.
 • Nếu khách hàng trả lại hàng: Sẽ được hoàn lại 100% giá trị đơn hàng.

Yêu cầu

 • Khách hàng phải tuân thủ các quy định ở Phần 1
 • Sản phẩm còn nguyên vẹn: Không hở chỉ, không rách vải, không bạc màu

Thời gian bảo hành

 • 6 tháng hoặc 100 lần giặt.
 • Áp dụng điều kiện nào tới trước.

Phí bảo hành và phí vận chuyển

    Sản phẩm lỗi do khách hàng
 • Lỗi được bảo hành: Không áp dụng
 • Cách thức bảo hành: Vanice và khách hàng sẽ thoả thuận chi phí sữa chữa, may mới sản phẩm bị lỗi từ phía khách hàng.
 • Không áp dụng trả lại sản phẩm.

    Khách hàng muốn sửa chữa sản phẩm

 • Vanice sẽ nhận lại sản phẩm để sửa chữa. Thời gian sửa hoặc sản xuất mới sẽ được báo trước.
 • Yêu cầu: Không áp dụng
 • Thời gian bảo hành: Không áp dụng
 • Phí bảo hành và phí vận chuyển: Khách hàng chịu toàn bộ phí vận chuyển và phí sản xuất phát sinh.